15 iulie , 2024

Ultimele articole

AcasăTIMP LIBERTraditii pentru spor si sanatate la soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil

Traditii pentru spor si sanatate la soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil

Inrolare trafic.ro

Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte la 8 noiembrie, pe Sfinţii Arhanghlie Mihail şi Gavriil împreună cu soborul tuturor îngerilor.

Arhanghelii sunt conducătorii cetelor îngereşti şi cei dintâi mijlocitori între Dumnezeu şi oameni. În iconografie, Sf. Mihail este înfăţişat purtând în mână o sabie de foc; el are misiunea să păzească Legea lui Dumnezeu şi să-i biruiască pe duşmani, iar Sfântul Gavriil poartă cu sine un crin, simbolul vieţii neîntinate.

Îngerii sunt vestitorii lui Dumnezeu aducând pe pământ voia Acestuia. Dintotdeauna îngerii îi ajută pe oameni să se mântuiască de necazuri, spun Sfânta Scriptură şi mărturisirile Apostolilor. Etimologic, cuvântul arhanghel înseamnă „înger din vechime”.

Potrivit Sfintei Scripturi, îngerii sunt spirite evoluate, nu au sex, pentru a fi protejaţi de ispite şi de pasiuni. Toţi sunt blonzi şi au vârsta copilăriei, care sugerează inocenţa.

Menirea îngerilor este aceea de a-l preaslăvi pe Dumnezeu; totodată, ei sunt mesagerii Tronului ceresc. Îngerii sunt împărţiţi după Sfinţii Părinţi în nouă cete, grupate în trei trepte şi fiecare ceată trebuie să împlinească o misiune precisă în cer şi pe pământ.

Prima treaptă cuprinde:

1. Ceata Serafimilor (sunt îngerii care răspândesc lumina, risipind orice întunecare ; serafimii aprind în sufletele oamenilor focul dragostei pentru Dumnezeu; principiul divin al acestei ierarhii este binele, bunăstarea şi bunătatea; serafimii aduc fericirea acolo unde este tristeţe şi durere, optimism şi frumuseţe în orice loc unde domină depresia şi lucrurile urâte.

2. Ceata Heruvimilor ( numele lor se traduce prin revărsare de înţelepciune). Aceşti îngeri au misiunea să reverse în lume înţelegerea, frumuseţea divină şi armonia; ei sunt mesagerii Înţelepciunii, ai Discernământului şi ai Cunoaşterii.

3. Ceata Tronurilor sau a Scaunelelor: aici sunt orânduiţi îngerii purtători de Dumnezeu; aceşti îngeri se numesc aşa, pentru că” Pe dânşii , ca pe nişte scaune înţelegătoare, se odihneşte Dumnezeu Gânditor, adică nu cu fiinţa, ci cu slujirea şi cu darul”, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. .

A doua treaptă cuprinde:

4. Ceata Domniilor se numeşte aşa pentru că aceşti îngeri domnesc în mod ierarhic peste ceilalţi îngeri şi trimit celor care sunt „stăpânitori” puterea de a conduce cu bună înţelegere, fără conflicte, în ţările încredinţate lor de Dumnezeu pe pământ.

5. Ceata Puterilor, adică îngerii care împlinesc voia lui Dumnezeu; ei stăpânesc planetele şi stelele, dau oamenilor puterea de a prooroci şi darul facerii de minuni; de asemenea , îngerii din Ceata Puterilor îi întăreşte pe oameni cu răbdare în necazurile ivite în cale şi-i îndeamnă să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru ajutor.

6. Ceata Stăpânirilor se numeşte aşa pentru că aceşti îngeri au deplină stăpânire asupra diavolilor, ajutându-i pe oameni să nu cadă în ispitele diavoleşti, să lupte cu patimile care le-ar pricinui chiar moartea.

A treia treaptă cuprinde:

7. Ceata Începătoriilor pentru că ei îi stăpânesc pe îngerii care sunt sub ascultarea lor, rânduindu-i să împlinească poruncile Domnului; lor le este încredinţată misiunea de a-i învăţa pe oameni să-şi cinstească conducătorii, dar îi povăţuieşte şi pe aceştia să fie omenoşi cu supuşii. Îngerii acestei cete au misiunea să păzească graniţele dintre ţări, oraşele, satele, bisericile, păstorii de suflete şi pe conducătorii popoarelor.

8.Tot din această treaptă fac parte Arhanghelii; ei vestesc tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi prorocirile cele înalte ale îngerilor primite de oameni prin intermediul lor. Tot Arhanghelii înmulţesc sfânta credinţă între oameni, luminându-le mintea cu lumina înţelegerii Sfintei Evanghelii. Sfinţii Părinţi au ales o zi anume de cinstire a tuturor îngerilor şi a Sfinţilor Arhangheli, călăuzele oamenilor pe pământ. Nu întâmplător, aceştia au ales ca dată de închinare şi de cinstire a soborului tuturor îngerilor ziua de 8 noiembrie: cifra 8 fiind simbolul vieţii veşnice, iar luna noiembrie reprezentând a noua lună de la creaţie, săvârşită în luna martie.

9.Ultima ceată, cea a Îngerilor, este cea mai apropiată de oameni; ei au grijă să-i păzească pe oameni să trăiască în armonie, să-i păzească pe cei buni să nu alunece în iadul păcatelor, să-i ridice pe cei răi să iasă la liman prin credinţă. Fiecare înger are în pază un om, rânduit la taina botezului.

VEZI CONTINUAREA PE CLICK.RO

 

Citeste si:  Cea mai puternica rugaciune pe care sa o rostesti seara, inainte sa adormi

 

Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

Citește și: