Search for content, post, videos

Pentru femeile care vor sa ia atitutidine! Iata care e procedura de infiintare a unui sindicat in Romania

Asocierea salariatilor sub forma sindicatelor este reglementata in special de Codul Muncii si de Legea  nr.54/2003 (Legea sindicatelor). Potrivit Legii sindicatelor exista mai multe categorii de persoane care se pot asocia in sindicate, cum sunt:

salariatii

functionarii publici

liber-profesionistii

membrii cooperatori

agricultorii

persoanele in curs de calificare.

Trebuie sa stiti ca pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 15 persoane din aceeasi ramura sau profesiune, chiar daca isi desfasoara activitatea la angajatori diferiti. Prima etapa pentru constituirea unui sindicat o constituie adoptarea statutului, respectiv elaborarea unui proiect de statut, ce este aprobat de adunarea generala a membrilor fondatori.

Statutul unui sindicat trebuie sa cuprinda anumite prevederi obligatorii:

a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;

b) modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale;

c) drepturile si indatoririle membrilor;

d) modul de stabilire si incasare a cotizatiei;

e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atributiile lor;

f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotararilor;

g) marimea si compunerea patrimoniului initial;

h)  divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului, cu specificarea ca bunurile date in folosinta de catre stat vor fi restituite acestuia.

Dupa aprobarea si semnarea statutului de catre fondatori, organizatia va trebui sa dobandeasca personalitate juridica, prin inscrierea la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul. In acest sens, persoana imputernicita de membrii fondatori prin procesul-verbal de constituire va depune o cerere de inscriere la judecatorie, insotita de urmatoarele acte:

a) procesul-verbal de constituire a organizatiei sindicale, semnat de cel putin 15 membri fondatori;

b) statutul organizatiei sindicale;

c) lista membrilor din organul de conducere al organizatiei sindicale, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii si domiciliului;

d) procura autentica a imputernicitului special, data prin procesul-verbal de constituire prevazut la lit. a.

Dupa verificarea conditiilor legale, instanta va pronunta o hotarare de admitere sau respingere, ce se va comunica, in 5 zile de la pronuntare, semnatarului cererii de inscriere. In termen de 7 zile de la ramanerea definitiva a hotararii, judecatoria va inscrie din oficiu, organizatia sindicala astfel constituita in registrul special tinut la aceasta instanta.

Av. Coltuc Marius

Fondatorul Casei de Avocatura Coltuc

www.coltuc.ro

 

loading...
<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *