Search for content, post, videos

De ce anume ai nevoie pentru infiintarea unei intreprinderi familiale

Intreprinderea Familiala (I. F.) este reglementata de OG 44/2008. Aceasta forma de desfasurare a activitatilor economice este un concept nou in legislatia romana, fiind echivalentul fostei asociatii familiale.

CONDITII pentru constituirea intreprinderii familiale(I.F.):
– acordul a minim 2 membri ai familiei;
– varsta minima 18 ani;
– calificare profesionala, sau dupa caz experienta profesionala, ce trebuie atestata de urmatoarele documente:
diploma;
certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

DEZAVANTAJE:

Intreprinderea Familiala nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata;
se plateste o contributie de 5,5% din veniturile supuse impozitarii la asigurarile sociale.

AVANTAJE:

contabilitatea se tine in partida simpla;
impozit de 16% pe profit.
se dispune imediat de bani, fara a se astepta aprobarea situatiilor financiare si fara plata impozitului pe dividende(cum este in cazul SRL);
ACTE NECESARE:
Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original);
Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte);
Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
acord de constituire.
Av. Coltuc Marius
Fondator Casa de Avocatura Coltuc
www.coltuc.ro

loading...
<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *