Search for content, post, videos

Acte necesare pentru partaj in Romania

Multe dintre noi nu sunt puse la curent cu ceea ce inseamna un divort si un partaj ce il succede in Romania.

Tocmai de aceea va prezentam in cele ce urmeaza o lista cu tot ceea ce trebuie sa stiti cu privire la actele necesare pentru un partaj drept in tara noastra.

Actele necesare pentru partajarea bunurilor comune sunt:
1. Acte partaj prin întelegere:
– copii ale actelor de proprietate ale bunurilor comune
– tranzacţia prin care se pune capăt stării de indiviziune dintre soţi
cu privire la bunurile comune
– taxă timbru şi timbru judiciar
2. Acte partaj în contradictoriu:
– copii ale actelor de proprietate ale bunurilor care se predind a fi
partajate
– dovezi ale contribuţiiei majoritare sau exclusive a unuia dintre
soţi la achizionarea bunurilor
– taxă timbru şi timbru judiciar
Important este faptul că partajul, indiferent de modul în care se realizează, nu poate viza bunurile proprii ale unuia dintre soţi.
Taxele pentru partaj depind de tipul de proces:
Partaj prin acord / întelegere:
– taxa judiciară de timbru în cuantum de 3% din valoarea bunurilor supuse partajării dacă soţii cad de acord asupra valorii bunurilor şi asupra cotei de 1/2 instituită prin lege
– 0,30 lei timbru judiciar
– onorariu de avocat

Partaj cerut în contradictiu:

Dacă unul dintre soţi contestă valoarea bunurilor sau cere o cotă mai mare de 1/2, va plăti o taxă de 3% din valoarea bunurilor + ….% (procentul variază în funcţie de tranşele valorice) din valoarea cerută în plus sau contestată.

– 0,30 lei timbru judiciar
– onorariu de avocat
– onorarii experţi pentru evaluarea bunurilor

Determinarea taxei judiciare de timbru se face de către Instanţa de judecată.
Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile.
În anumite condiţii, persoanele care solicită partajul bunurilor, pot beneficia de scutiri, reduceri, esalonări sau amânări ale platei taxei
judiciare de timbru

Este important de reţinut faptul că taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, în funcţie de valoarea estimată de către partea care introduce cererea de partaj.
Dacă valoarea estimată a masei partajabile este contestată de partea adversă sau dacă instanţa o consideră ca fiind derizorie, masa partajabilă urmează să fie evaluată, iar cel care a introdus acţiunea (precum şi cel care contestă cota celuilalt, dacă este cazul) urmează să completeze taxa de timbru judiciar cu sumele corespunzătoare.

Sumele plătite cu titlul de taxe judiciare de timbru pot fi restituite integral sau în parte, în anumite condiţii.

Partajul bunurilor comune după desfacerea căsătoriei.

Bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăşie (adică comună) conform legislaţiei în vigoare.

Dacă în timpul căsătoriei s-a dobândit de către soţi un bun şi în actul de achiziţionare al bunului este trecut doar unul dintre soţi sau cumpărarea s-a făcut din veniturile unuia dintre soţi şi chiar dacă bunul a fost dobândit în timp ce soţii erau despărţiţi în fapt, acele bunuri sunt dobândite de către soţi în timpul căsătoriei şi sunt bunuri comune. Sunt proprietate comună a soţilor:
– bunurile mobile;
– mijloace de transport;
– valori mobile;
– articole, obiecte;
– bunurile imobile – case, apartamente, diferite construcţii, terenuri
– valorile mobiliare, depunerile şi capitalul social din societăţi comerciale care au fost constituite sau procurate din contul
mijloacelor commune;
– alte bunuri dobândite în timpul căsătoriei chiar dacă sunt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.

Fiecare dintre soţi poate să încheie convenţii, prin care să dispună de bunurile comune, cu excepţia bunurilor imobiliare, considerându-se totodată, că el acţionează cu acordul celuilalt soţ.

Soţii administrează şi folosesc împreună bunurile comune şi tot astfel dispun de ele, iar oricare dintre soţi, dacă exercită singur aceste
drepturi, este socotit că are şi consimtământul celuilalt soţ.

Unul dintre soţi nu poate, fără consimţământul expres al celuilalt, să înstrăineze un teren, casă ori apartamentul, să desfacă contractul de închiriere al spaţiului de locuit ori să limiteze prin acte juridice dreptul la locuinţă al celuilalt soţ. În cazul în care unul dintre soţi are calitatea de debitor faţă de o terţă persoană, atunci bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi. Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor, creditorul său personal poate cere împărţirea bunurilor comune, însă numai în măsura necesară acoperirii creanţei sale. În cazul în care unul dintre viitorii soţi este proprietarul unei locuinţe, ce a fost dobândită înainte de încheierea căsătoriei, în care va locui cu viitorul soţ sau dacă pe parcursul căsniciei soţul neproprietar face anumite investiţii în clădirea respectivă, aducând îmbunătăţiri constând în zugrăveli, gresie, înlocuirea ferestrelor etc, acesta din urma partajului nu riscă să piardă propria locuinţă în favoarea celuilalt.

Locuinţa respectivă este bun propriu (pentru că a fost dobândită înainte de căsătorie), soţul celălalt putând avea, cel mult un drept de creanţă pentru cheltuielile făcute cu îmbunătăţirile. La desfacerea căsătoriei, bunurile se împart între soţi conform înţelegerii lor, iar în caz de neîntelegere, dispune instanţa judecătorească şi odată cu desfacerea căsătoriei, regimul matrimonial al comunicării de bunuri
încetează.

Bunurile comune se împart conform întelegerii dintre soţi

Dacă soţii nu înteleg va decide judecătorul luând în calcul contribuţia fiecăruia dintre soţi la dobândirea şi conservarea bunului respectiv,
va aprecia în ce proporţie vor fi împărţite bunurile commune.

Bunurile proprii nu fac obiectul partajului.

Casa de avocatură Coltuc
www.coltuc.ro
av.COLTUC MARIUS

 

loading...
<

3 comments

 • <cite itemprop="author">Focsaneanu</cite>

  Buna seara,

  In cazul in care persoana care a intentat cererea de divort si a solicitat si partaj nu isi permite sa plateasca taxa perceputa pentru partaj, de ce acte doveditoare este nevoie? Si care este procesul pentru a obtine scutirea de taxa judiciara peceputa?

  Va multumesc anticipat pentru raspuns!

 • <cite itemprop="author">mihaela</cite>

  La circa financiara se da o cerere tip pe care o completezi ca nu beneficiezi de nici un venit .Dupa care de la un notariat public platesti o taxa de 50 lei ,si vei beneficia de ajutor public judiciar. La circa financiara mai platesti taxa de timbru 2 lei.Declaratia de venit de la circa financiara si actul de ajutor public juduciar se depun la dosarul de partaj. Succes

 • <cite itemprop="author">Focsaneanu</cite>

  Multumesc frumos pentru raspuns!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *